Традиция Първа
“Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; личното ни възстановяване зависи от единството на АА.”

Традиция Втора
“За нашата обща цел има само един върховен авторитет — този на любящия Бог, така както Той се отразява в груповото ни съзнание. Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.”

Традиция Трета
“Единственото условие, за да стане един алкохолик член на АА, е желанието му да спре да пие.”

Традиция Четвърта
“Всяка група трябва да бъде независима, освен по отношение на дела, които засягат други групи или АА като цяло.”

Традиция Пета
“Всяка група има една единствена цел — да предава посланието си на алкохолиците, които все още страдат.”

Традиция Шеста
“Една група на АА не може да поддържа, финансира или предоставя името на АА на каквито и да е родствени общности или странични организации, защото проблемите, свързани с пари, собственост и престиж, ни отклоняват от основната ни цел.”

Традиция Седма
“Всяка група на АА трябва да се издържа сама, като отклонява каквито и да е външни дарения.”

Традиция Осма
“Анонимни алкохолици” трябва завинаги да останат непрофесионално общество, но нашите служби могат да наемат специални служители.”

Традиция Девета
“АА като общество не трябва никога да се организира; можем обаче да създаваме съвети или комитети, подчинени пряко на тези, на които служат.”

Традиция Десета
“Обществото “Анонимни алкохолици” не се произнася по въпроси, които не са свързани с него; поради това името на АА не бива никога да бъде въвличано в обществени дискусии.”

Традиция Единадесета
“Политиката ни във взаимоотношенията с обществеността е основана на привличането, а не на пропагандата; винаги трябва да поддържаме лична анонимност пред пресата, радиото и киното.”

Традиция Дванадесета
“Анонимността е духовната основа на всички наши Традиции, която винаги ни напомня да поставяме принципите пред личностите.”