Анонимността е духовната основа на всички наши Традиции, която винаги ни напомня да поставяме принципите пред личностите.

Какво е анонимността в Анонимни алкохолици? Защо тя се счита за основната защита на Сдружението и надежна основа за неговото съществуване и развитие?

Ако погледнем историята на АА от 1935 г. до наши дни, става ясно, че анонимността изпълнява две различни, но еднакво важни функции:
• на ниво на лични контакти, анонимността позволява на членовете на сдружението да се предотврати разгласяването на факта, че те са алкохолици. Този фактор е особено важен за новите членове;
• при контактите с пресата, радиото, телевизията и киното, анонимността подчертава равенството на всички членове на Общността, като по този начин пресича възможните опити да се използва членството в АА за достигане на признания, власт и други лични изгоди.

Анонимността в личните контакти

От първите дни на основаването си, сдружението на Анонимни алкохолици е поело ангажимент да осигури лична анонимност на хората, които посещават неговите сбирки. Тъй като самите организатори и първите членове на АА са били възстановяващи се алкохолици, те са знаели от личен опит, че повечето алкохолици се срамуват от своята зависимост и се страхуват от публично разобличение. Алкохолизмът е бил тежко осъждан в обществото и първите членове на АА са разбирали, че за да привлекат нови членове и за да им се помогне да достигнат трезвеност е необходимо хората да са напълно сигурни, че всичко казано няма да бъде изнесено публично.

Времето е показало, че анонимността е едина от най-големите ползи, които предлага АА на страдащите от алкохолизъм. Ако не беше тя , много хора не биха отишли на своята първа сбирка. Дори обществото да не е толкова строго към алкохолиците, много от новодошлите са особено чувствителни към необходимостта да признаят своето пристрастие и могат да го направят само в обстановка на пълна безопасност. Анонимността е необходима и за да се създаде атмосфера на доверие и откритост.

Независимо от това, че новите членове на Сдружението така ценят съхранението на тайната, добре е, че много от тях са склонни да споделят с близки за добрата новина за тях и членството им в АА. Разбира се, подобно разгласяване е тяхна лична работа. Общността на АА като цяло се опитва да задоволи желанията на всички свои членове, както на тези, които искат да останат анонимни, така и на тези, които заявяват своята принадлежност към Сдружението открито. Разбира се, винаги трябва да помним, че анонимността при контактите с пресата, радиото, телевизията и киното е от решаващо значение за поддържане на нашите трезвост и развитието ни като личности и групи.

Анонимността при контактите с медиите

Успехът през първите години на Сдружението привлече благосклонното внимание на медиите. В много списания и вестници излизаха хвалебствени статии за АА. И с всяка нова публикация нарастваха редиците на АА. През тези години хората все още се страхуваха от последствията от публичното разгласяване и затова за благото на членовете на АА в първите съобщения в пресата, тяхната анонимност беше добре пазена.

След като обществото по-дълбоко се запозна с проблемите на алкохолизма, осъждането започва да намалява. Скоро след това някои членове на АА започнаха да говорят открито в пресата за принадлежността си към Сдружението. Един от първите беше известен бейзболист, чието впечатляващо връщане към спорта привлече вниманието на вестниците, заинтересовани от успешната му борба с употребата на алкохол. Уверен в това, че така помага на Сдружението, спортистът открито заявяваше принадлежността си към АА и участва в публични дискусии по този въпрос. Дори основателите на Анонимни алкохолици одобриха действията му, защото не знаеха до какво би могло да даведе този вид реклама.

Скоро други членове на Общността решиха да се говорят за членството си публично; едни се движеха от добра воля, други от лични облаги. Някои започнаха да използват своите връзки с АА в различни бизнес начинания, като например продаване на застраховки, занимания в селското стопанство или дори издаването на списание, пропагандиарщо въздържание от алкохол.

Много скоро основателите на Общността на осъзнаха, че прекалено ревностните и егоистични нарушители на анонимността бързо подкопават репутацията на Сдружението, спечелена с такава голяма трудност. Те осъзнаха, че ако направим изключение за един човек, то той неизбежно ще бъде последван и от други. За укрепване на единството, ефективността и благосъстоянието на Сдружението с анонимността трябва да се съобразява всеки. Именно тя е гарант за всички и за всичко, с което се занимава АА.

Подчертавайки равенството на всички членове на АА и единството, което генерира съвместно възстановяване от алкохолизъм, анонимността е духовната основа на Сдружението. Още през 1946 г., Бил У., един от основателите на нашето сдружение, пише:

“Думата анонимен има за нас голямо духовно значение. Не натъртено, но силно ни напомня, че главни за нас се явяват принципите, а не личността; че ние ще отхвърляме публичното самохвалство; че нашето движение не само на думи, а с действия води до истинско смирение.”

Някои въпроси и отговори за анонимността

Както членове на Общността на АА, така и много хора, които са извън Програмата, често не знаят как да прилагат принципа на анонимността в практиката. По-долу следват най-често задаваните въпроси за личната анонимност и анонимността при контактите със средствата за масово осведомяване.

Лична анонимност

Въпрос: Ако съм казал на близките си за членството си в АА, трябва ли да ги помоля да не казват на никого за това?
Отговор: Това е чисто личен въпрос, но най-добре ще бъде, ако самият член на АА реши кога и на кого трябва да се каже, че принадлежи към АА.

Въпрос: Ако роднини, приятели и колеги казват, че като съм спрял пиенето, съм започнал да изглеждам по-добре и да работя по-добре, мога ли да им разкажа за членството си в АА?
Отговор: Членовете на семейството и близки приятели на алкохолиците обикновено се радват за неговото присъединяване към АА. Що се отнася до колегите, най-добре е просто да им се казва, че сте спрели да пиете и да не бързате да обявяване открито членството си в АА, докато не са минали няколко месеца.

Въпрос: Какво ще стане ако срещна на сбирки някой от познатите си ?
Отговор: Не е необходимо да ги молите да не разкриват вашата анонимност, тъй като те са тук по същата причина като вас. Те ще се отнесат с уважение към желанието ви всичко да се съхрани в тайна, така както следва да постъпите и вие по отношение на тях.

Въпрос: Как мога да се държа, ако видя на сбирка човек, широко известен в обществото?
Отговор: Известните личности, като всички останали, имат право да се запазва анонимността им, точно както те желаят.

Въпрос: Известно ми е, че не трябва да оповестявам имената на членовете на АА, които мога да науча по време на сбирките. А как стои въпросът за всяка друга информация?
Отговор: АА членове разбират, че всички факти от личния живот, обсъдени по време на сбирките, не подлежат на разкриване. Например, ако вашите приятели, които не са членове на АА се запознаят с ваши приятели от Британската общност и научат за принадлежността им към нея, трябва да сте особено внимателни за да не разкрива лична информация, получена по време на сбирките, без значение колко безвредно изглежда това за вас.

Въпрос: Трябва ли да говоря за моята принадлежност към АА на хора, които имат по мое мнение проблеми с алкохола?
Отговор: Това е ваша лична работа. Въпреки това, разпространението на знания за АА е в духа на програмата. Неотдавнашни проучвания, проведени сред членовете на Общността на АА, показват, че много от тях са се присъединили към АА с помощта на някой от нейните членове. Преди да вземе такова решение, член на АА често се консултира със своите наставници и приятели в Общността.

Въпрос: Мога ли да разкрия своята принадлежност към АА пред своите началници, за да мога да присъствам редовно на сбирките , ако те се провеждат в работното ми време?
Отговор: Това не е в духа на традициите на анонимността – да молите за лекота заради членството ви в Общността.

Анонимността при работата с медиите

Въпрос: Да предположим, че като член на АА говоря по телевизията, снимам се в киното,  или позволя моя фотография да се появи във вестник или списание, но не използвам фамилията си. Може ли това да се нарича нарушение на анонимността?
Отговор: Да. За нарушение на анонимността се считат всички публикувани снимки или изображения , на които вие се представяте като член на АА и лицето ви се вижда ясно, както и в случаите, когато то може лесно да ви идентифицира. Нарушение на анонимността има, дори ако вие не сте използвали пълното си име.

Въпрос: Много хора – както членове на АА, така и не принадлежащи към тях – считат, че е нужно да се насърчават заявленията на известни личности за тяхната съпричасност към АА, тъй като това ще доведе само до ползи на АА. Защо АА е запазила своето тълкуване на традицията на анонимността в случаите, когато става дума за известни личности?
Отговор: Тези традиции са се появили на базата на опита от първите членове на Общността. Първоначално те също вярвали, че известни членове на АА ще бъдат в състояние да помогнат на Сдружението ако нарушат анонимността си, но скоро става ясно, че след един нарушител на анонимност, последват други. Когато човешките сърца са устремени да търсят слава и власт, то духовното единство, така необходимо за да помогнат на своите събратя – алкохолици, скоро ще бъде изгубено.

Въпрос: А какво ще кажете за заснетите интервюта и сбирки? Това счита ли се за нарушение на анонимността, ако на тях са ясно видими лицата на хората, които наричат себе си членове на Общността на АА.?
Отговор: През 1980 г., Конференцията за служене на АА препоръча: “… членовете на АА, които са предложили заснемането на интервюта или сбирки, да запазят анонимност при контакти с преса, телевизия, кино и видео производители, и да припомнят на себе си, че анонимността е духовната основа на всички наши традиции.” Конференцията препоръчва също всички разговори, в които членовете на АА се представят като такива, вероятно в лице в лице, да не бъдат пред камера. Съблазните свързани с видеозаснемането може да доведат до факта отделни личности да надделеят над принципите, и това може да доведе до появата в Общността на избрана група от “звезди”.

Принципи на анонимността в Общността на АА

• отговорността за запазването на нашите традициите не е на медиите, а на нас самите.
• Членовете на Сдружението обикновено считат за неразумно да се нарушава анонимността на членове на АА, дори и след смъртта им. Въпреки това, във всеки конкретен случай, окончателното решение е на семейството на починалия.
• членове на АА, даващи интервюта по радиото или по телевизията, могат да се представят като възстановяващи се алкохолици. Традициите на АА не са нарушени, ако този, който дава интервюто, не споменава членството си .
• членове на АА могат да говорят и да се представят като членове на АА, само ако не се представят с пълното си име и не показват лицето си. Те не са упълномощени да говорят от името на цялата организация, а само от свое име.

Изхождайки от опита, ние можем да препоръчаме на членовете на АА следното:

• уважавайте правото на другите членове да съхранят анонимността си на такова ниво, на каквото те желаят.
• назовавайте само своето име, но не и фамилия, ако говорите на среща с хора, които не принадлежат към АА.
• съхранявайте личната анонимност в статии и автобиографии.
• в работа в областта на алкохолизма, избягвайте използването на описания като “консултанти към програмата на АА” (по-добре да назовавате длъжността си “консултант по проблемите на алкохолизма”).
• назовавайте себе си по фамилия само в разговори помежду си в рамките на общността на АА, например в случай, когато се провеждат избори за отговорности в групата и различни длъжности в службите на АА.

Scroll Up