Наградата на името на Албърт Ласкер се дава от 1946 г. за открития в медицината, наричана още „Американският Нобел“.

През 1951 г. наградата Ласкер бе присъдена на „Анонимни Алкохолици”. Почетната грамота отчасти гласи:

„Американската асоциация по здравеопазване присъжда наградата Ласкер за 1951 г. на „Анонимни Алкохолици” като признание за уникалния и много успешен подход към този вечен здравен и социален проблем, алкохолизма... С приемането на алкохолизма като заболяване се изтрива позорният социален белег, свързан с това състояние... Историците може би един ден ще признаят, че „Анонимни Алкохолици” са открили нов инструмент за социалната инициатива, ново лечение, основано на сродството в общото страдание – лечение, което крие огромни възможности за хилядите други злочестия на човечеството.”

Пълният текст на английски език можете да прочетете тук.