Предговор 

Тази книга бе започната през 1987 г. по време на Конференцията на Генералната служба на АА. Тя ще задоволи изпитваната от дълго време нужда в нашето общество за колекция на разсъжденията, които вълнуват всеки един от нас ден след ден. И така през цялата година.

Най-горе на всяка една страница е обозначена датата и са записани  книгите, от които са ползвани цитатите като «Анонимни алкохолици», «Дванадесет стъпки и Дванадесет традиции», «АА в зряла възраст», «Така, както го вижда Бил», «Доктор Боб и добрите му стари приятели» и други източници, одобрени от Конференцията на АА.

След цитатите са изложени разсъжденията на някой от членовете на АА. На нашата молба към цялото общество на АА откликнаха повече от 1300 души. Избраните за това издание отговори не са на професионални автори - просто един член на АА споделя с друг член на АА.

Цялата книга е съобразена с нашите Три завета – Възстановяване, Сплотеност и в Служба на Ближния и се придържа към нашия основен принцип: «АА не е свързана с никаква секта, вероизповедание, политическа организация или институция.»

В предговора на своята книга «Така, както го вижда Бил» Бил У. отбелязва, че се надява писанията му да бъдат в помощ при индивидуална медитация, при групови дискусии и при четене на останалата наша литература.

Ние не можахме да намерим по-подходящи думи, за начало на тази книга «Всекидневни размишления».