На Елза – жената в моя живот, без чиято любов, заинтересованост, подкрепа и помощ това нямаше да се случи.

Chuck Chamberlain

Съдържание

Предисловие
Въведение
Проблемът
Златното ключе
Силата на истината
Трезвеността - духовен отдих
Блудният син
Въпроси и отговори
Епилог