Навярно най-комфортното място в активния живот на Чък – там, където му беше най-лесно да отиде, беше голямото кресло в гостната му. Седеше с лице към широкия прозорец, почиваше си и изпитваше огромно удоволствие от вида на очарователната Лагуна Бийч и крайбрежието в далечината.

Особен символ има в това, че той седеше в своето кресло в утрото на 14 декември 1984 година, когато очите му се затвориха завинаги, и неговата доблестна и упорита душа „се пренесе в другия свят”.

Неговата смърт оплакваха хиляди хора по целия свят. Но в действителност той е сред нас – заветът на неговия живот ще почитат където и да са, когато и да са мъжете и жените от духовното ни съдружие, известно като Анонимни Алкохолици.

Навярно най-комфортното място в активния живот на Чък – там, където му беше най-лесно да отиде, беше голямото кресло в гостната му. Седеше с лице към широкия прозорец, почиваше си и изпитваше огромно удоволствие от вида на очарователната Лагуна Бийч и крайбрежието в далечината.

Особен символ има в това, че той седеше в своето кресло в утрото на 14 декември 1984 година, когато очите му се затвориха завинаги, и неговата доблестна и упорита душа „се пренесе в другия свят”.

Неговата смърт оплакваха хиляди хора по целия свят. Но в действителност той е сред нас – заветът на неговия живот ще почитат където и да са, когато и да са мъжете и жените от духовното ни съдружие, известно като Анонимни Алкохолици.

В ИМЕТО НА СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА

МИЛТЪН Е. ПИКМАН

1909 – 1993

За безкористните усилия и работа,
които положи, давайки възможност
на тази книга да стане реалност.